DANH MỤC: Du lịch Trung Quốc

Hà Nội – Hà Khẩu – Bình Biên – Di Lặc – Kiến Thủy – Mông Tự – Hà Khẩu – Hà Nội

timer4 Ngày
departure_dayKhởi hành: "Tháng 6: 6, 13, 20, 27 Tháng 7: 4, 11, 18, 25 Tháng 8: 1, 8, 15, 22"
4 Ngày 3 đêm
Giá: Liên hệ4.690.000đ

HÀ NỘI – TRÙNG KHÁNH – TÀU CAO TỐC – CỬU TRẠI CÂU – THÀNH ĐÔ

timer6 Ngày
departure_dayKhởi hành: "Tháng 07: 4, 20 Tháng 08: 3, 8
6 Ngày 5 đêm
Giá: Liên hệ17.490.000đ

HÀ NỘI – LỆ GIANG – SANGRILA 4N3Đ (BAY THẲNG CHARTER BAMBOO)

timer4 Ngày
departure_dayKhởi hành: Tháng 7: 06, 13, 20, 27 Tháng 8: 03, 10
4 Ngày 3 đêm
Giá: 15.990.000đ

Thượng Hải – Chu Gia Giác – Hàng Châu – Tô Châu – Bắc Kinh 7N6Đ Bay Vietnam Airline

timer7 ngày
departure_dayKhởi hành: THÁNG 7: 8, 11, 28, 29 THÁNG 8: 11
Giá: Liên hệ24.590.000đ

TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – HỒ BẢO PHONG 6N5Đ Bay Vietjet Air

timer6 Ngày
departure_dayKhởi hành: "Tháng 7: 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 (FULL) Tháng 8: 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 Tháng 9: 04 , 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27 Tháng 10: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25"
6 Ngày 5 đêm
Giá: Liên hệ10.690.000đ

Bắc Kinh Ngàn Năm Tuổi 5N4Đ Bay CA

timer5 ngày
departure_dayKhởi hành: 23, 30/05; 13/06
Giá: Liên hệ16.990.000đ